Curriculum – català/castellano

Neix a Madrid el 1953. El 1963 es trasllada a Málaga on comença els seus estudis al Conservatori.

_ És llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Granada.  Es trasllada a Anglaterra des del 1975 fins al 1977 per treballar com a professora de castellà. Aquí fa incursions en la comèdia musical anglesa en una obra anomenada “ The boyfriend “ d’Andy Wilson.

_ Rep classes de jazz de Ian Henry (veu i piano). Obtè una borsa de viatge de l’INAPE per fer un curs de jazz al Berklee College de Boston  (EEUU, 1980).

_ Al 1981 es trasllada a Barcelona. Treballa com a professora d’Anglès i com a traductora. Realitza a l’Aula de Jazz estudis d’harmonia, llenguatge musical, piano i veu amb la cantant nord-americana  Dee Kohanna i Andy Phillips. Paral·lelament estudia tècnica i interpretació de Música Antiga amb Joaquim Proubasta i William Waters. Realitza un curs d’interpretació del Renaixement Anglès amb el Deller Consort a França, un altre de Música Barroca amb Jordi Savall a la Seu d’Urgell, tres cursos de “El moviment de la veu” amb Inke Bucholz i Stephanie Kraus, un curs de Tècnica Alexander amb Nica Gimeno, un taller de pedagogia sobre Cant coral amb Elisenda Carrasco.

– Ha assistit a classes magistrals d’Emma Kirkby, Esperanza Abad, Manuel García Morante i Miriam Alió.

_ Obté el títol de professora de cant al Conservatori de Badalona.

_ Ha interpretat dues obres de teatre musical: “Tocata i Fuga” amb el Quarteto de Cinque, i “Sense Corbata”, amb el grup de teatre “L’All”, sobre textos de Joan Brossa, dirigit per Quim Lecina; Elisa Huertas, moviment escènic i Marcel Caselles, música.

_ Ha actuat al teatre Malic i al teatre Artenbrut, interpretant cançons de Cabaret literari amb la pianista Mercè Noguera.

_ Ha col.laborat amb “Numquam” al Grec 86.

_ Ha cantat al “Grec 88” i al Festival de Tardor amb Carme Canela, Silvia Guillem, Lulú Martorell i Mariona Sagarra, amb obres vocals d’Agustí Fernández.

_ Ha gravat repertori del Renaixement Anglès, Italià i Trobadors per a la Radio Catalunya Música amb William Waters, llaüt, i Teresa Bigas, arpa gòtica, amb els quals ha actuat  per diferents indrets de Catalunya.

_ Al 1990 grava la música del compositor Oscar Roig per l’obra teatral “Talem”, i la música del compositor Josep Lluïs  Jornet per l’obra teatral “Els Gegants de la Muntanya”, estrenades al Teatre Lliure.

_ Al 1991 crea el quartet a capella  “Quelocante” amb el qual ha treballat com a cantant, compositora i arranjadora.

_ Ha cantat amb Mª del Mar Bonet en el Festival Olímpic de les Arts (1992).

_ Interpreta repertori de Cabaret Literari amb la pianista Laura Moral: autors del segle xx: Kurt Weill, Duke Ellington, Benjamin Britten, Lewis Allan, John Kander, Cole Porter…

_ Des de l’any 2000 ha segut component vocal i directora del grup a capella  “Musdeveus”,   interpretant composicions pròpies.

_ Ha treballat com a  professora de tècnica i interpretació vocal a Avinyó Espai musical, al Timbal (Barcelona), a l’Aula de Jazz de Barcelona, a l’Escola Municipal de Música  “L’0riola “ de Sant Vicenç de Montalt, al Taller de Música de Badalona , a l’Escola de Música de Canet i a la Fundació del Teatre Clavè de Tordera.

_ L’any 2005 ha treballat en el Teatre Nacional de Catalunya durant tres mesos com a compositora, directora musical i intèrpret, en les accions musicals de l’obra de teatre “Fuente Ovejuna” de Lope de Vega, dirigida per Ramon Simó, actuant també durant un mes a Madrid.

_ L’any 2007, per encàrrec del Teatre Nacional de Catalunya, realitza les composicions musicals per l’obra de teatre “Temps real” de l’autor Albert Mestres, amb direcció de Magda Puyo, estrenada en el mes de febrer a la Sala Tallers del T. N. C.

_ Ha impartit cursos de “Veu a capella”, d’”Educació de la veu La veu com a eina de treball” –  dins del programa de formació permanent del professorat, a través de l’institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Bellaterra (Barcelona ).

_ Des de l’any 2006 ha format part del grup “Acció Poètica” de l’Ateneu Barcelonès, amb el qual ha realitzat activitats poètiques de creació pròpia. Paral·lelament ha treballat en la creació de composicions musicals a partir de poemes d’aquests autors en un repertori poètic musical per a veu i piano anomenat “Poèsica”, editat en CD.

_ 2008: Ha assistit com a participant a les sessions de treball per a dones artistes, “Una font de creativitat interior”, impartit per Ang Gey Ping, curs impulsat per el Projecte VACA.

_ Ha presentat, dins del Novembre VACA, amb la ballarina i actriu Montserrat Iranzo, el projecte de creació personal “Dichosonidoscantos”, un treball que embolcalla poesia, música i moviment escènic.

_ Ha treballat , com a poeta, compositora i intèrpret, en el projecte de video poemes anomenat “Loscantosteconmueven”. Image i edició, Victoria Andrés.

_ Treballa en la traducció del francès al castellà del llibre “Dix ans avec Alexandra David-Néel” de Marie-Madeleine Peyronnet, editat per la Fundació Alexandra David-Néel, Digne-les Bains, França.

_ Han segut editats diversos CDs: “Viatge íntim”, “Babo lemiló, Musdeveus”, “Cabaret Songs”, “Gosadia” i “Poèsica”. Dos llibres infantils amb música: “Animalari” i “Glu Glu”. Un llibre de poesía: “Voces nuevas” (seleccionada en el XXI certamen  de l’editorial Torremozas). (Aquest apartat està detallat amb més precisió a la secció Extracto del currículum).

_ Ha realitzat el Màster d’Art Sonor per la Universitat de Belles Arts el 2016.

…………………………………………….

Nace en Madrid en 1953 . En 1963 se traslada a Málaga donde comienza sus estudios en el Coservatorio.

_ Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Se traslada a Inglaterra desde 1975 hasta 1977 para trabajar como profesora de castellano. Aquí hace incursiones en la comedia musical inglesa en una obra llamada “The boyfriend” de Andy Wilson.

_ Recibe clases de jazz de Ian Henry (voz y piano). Obtiene una bolsa de viaje del INAPE para hacer un curso de jazz en el Berklee College de Boston (EEUU, 1980).

_ En 1981 se traslada a Barcelona. Trabaja como profesora de inglés y como traductora. En el Aula de Jazz realiza estudios de armonía, lenguaje musical, piano y voz con la cantante norteamericana Dee Kohanna y Andy Phillips. Paralelamente estudia técnica e interpretación de Música Antigua con Quim Proubasta y William Waters. Realiza un curso de interpretación del Renacimiento Inglés con el Deller Consort en Francia, otro de Música Barroca con Jordi Savall en La Seu d’Urgell, Tres cursos del “Movimiento de la Voz con Inke Bucholz y Stephanie Kraus, un curso de Técnica Alexander con Nica Gimeno, un taller de pedagogía sobre Canto coral con Elisenda Carrasco.

_ Ha asistido a clases magistrales de Emma Kirkby, Esperanza Abad, Manuel García Morante y Miriam Alió.

_ Obtiene el título de profesora de Canto en el Conservatorio de Badalona.

_ Ha interpretado dos obras de teatro musical: “Tocata y Fuga” con el Quarteto de Cinque i “Sense corbata” con el grupo de teatro “L’All”, sobre textos de Joan Brossa, dirigido por Quim Lecina; Elisa Huertas, movimiento escénico, y Marcell Caselles, música.

_ Ha actuado en el teatro Malic y en el teatro Artenbrut, interpretando canciones de Cabaret literario con la pianista Mercè Noguera.

_ Ha colaborado con “Numquan” en el Grec 86.

_ Ha cantado en el Grec 88 y en el Festival de Tardor con Carme Canela, Silvia Guillem, Lulú Martorell y Mariona Sagarra, con obras vocales de Agustí Fernández.

_ Ha gravado repertorio del Renacimiento Inglés, Italiano y Trobadores para la Radio Cataluny Música con William Waters, laúd, y Teresa Bigas, arpa gótica, con los cuales ha actuado por diferentes lugares de Cataluña.

_ En 1990 graba la música del compositor Oscar Roig para la obra teatral “Talem”, y la música del compositor Josep Lluïs Jornet para la obra teatral “Els Gegants de la Muntanya”, estrenadas en el teatro Lliure.

_ En 1991 crea el cuarteto a capella “Quelocante” con el cual ha trabajado como intérprete, compositora y arreglista.

_ Ha cantado con Mª del Mar Bonet en el Festival Olímpic de les Arts (1992).

_ Interpreta repertorio de Cabaret Literario con la pianista Laura Moral: autores del siglo XX: Kurt Weill, Duke Ellington, Benjamin Britten, Lewis Allan, John Kander, Cole Porte…

_ Desde el año 2000 ha sido componente vocal y directora del grupo a capella “Musdeveus” , interpretando composiciones propias.

_ Ha trabajado como profesora de técnica e interpretación vocal en Avinyó Espai musical y en El Timbal (Barcelona), en el Aula de Jazz de Barcelona, en la Escuela municipal de música “L’Oriola” de Sant Vicenç de Montalt, en el Taller de música de Badalona, en la Escuela de Música de Canet y en la Fundación del Teatro Clavè de Tordera.

_ En el 2005 trabajó en el Teatre Nacional de Catalunya durante tres meses, como compositora, directora musical e intérprete, en las acciones musicales de la obra de teatro “Fuente Ovejuna” de Lope de Vega, dirigida por Ramon Simó, actuando también durante un mes en Madrid.

_ En el 2007, por encargo del Teatre Nacional de Catalunya, realiza las composiciones musicales para la obra de teatro “Temps real” del autor Albert Mestres, con dirección de Magda Puyo, estrenada en el mes de febrero en la Sala Tallers del T. N. C.

_ Ha impartido cursos de “Voz a capella”, de “Educación de la voz – la voz como instrumento de trabajo”, dentro del programa de formación permanente del profesorado, a través del Instituto de ciencias de la educación de la Universidad Autónoma de Bellaterra (Barcelona).

_ Desde el 2006 ha formado parte del grupo “Acció poètica” del Ateneu Barcelonés, con el cual ha realizado actividades poéticas de creación propia. Paralelamente ha trabajado en la creación de composiciones musicales a partir de poemas de estos autores en un repertorio poético musical para voz y piano llamado “Poèsica”,  editado en Cd.

_ En el 2008 asistió como participante en las sesiones de trabajo para mujeres artistas, “Una fuente de creatividad interior”, impartido por Ang Gey Ping, curso impulsado por el Proyecto VACA.

_ Ha presentado, dentro del Noviembre VACA, con la bailarina y actriz Montserrat Iranzo, el proyecto de creación personal “Dichosonidoscantos”, un trabajo que abarca música, poesía y movimiento escénico.

_ Ha trabajado como poeta, compositora e intérprete, en el proyecto de video poemas “Loscantosteconmueven”. Imagen y edición, Victoria Andrés.

_ Trabaja en la traducción del francés al castellano del libro “Dix ans avec Alexandra David-Néel” de Marie-Madeleine Peyronnet, editado por la Fundación Alexandra David-Néel, Digne-les-Bains, Francia.

_ Han sido editados diversos CDs: “Viatge íntim”, “Babo lemiló, Musdeveus”, “Cabaret Songs”, “Gosadia” y “Poèsica”. Dos libros infatiles con música: “Animalari” y “Glu Glu”. Un libro de poesía:“Voces nuevas” (seleccionada en el XXI certamen de la editorial Torremozas). (Este apartado está detallado con más precisión en la sección Extracto del currículum).

_ Ha realizado el Master de Arte Sonoro por la Universidad de Belles Arts de Barcelona en el 2016.

Anuncios

2 comentarios to “Curriculum – català/castellano”

  1. Josep Boltaina Says:

    Hola Mercedes. Celebro que tinguis tantes activitats entre mans i que l’art sigui molt important en la teva vida. Sempre en el record, desde Calenda Maia fins el Quim Alquimista Proubasta, l’escola Zeleste i tots aquells anys de frisança musical i de tot tipus. Jo, continuo cantant en un quartet amb la Montserrat Saurí i La Yvonne Breysse (i l’Enric Arquimbau): Som Amorós.
    Visca la música!!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: